REINABISVALBLOG'KAAIMANLINDA.


WELCOME FRIEND..I HOPE U ENJOY THIS BLOG AND PLEASE B A MEMBER IF U LIKE IT.
I APPRECIATE IT IF U LET ME A NOTE OR VOTE..THX SOO MUCH..UR THE BEST!

ESCRITORES Y LIBROS ME ENCANTA, SOME BOOKS AND WRITERS I LOVE

 • TANITH LEE
 • ROALD DAHL
 • PETER R DE VRIES
 • PATRICIA CORNWELL
 • IK HAD GEEN NAAM
 • HET TIJDSCHRIFT 'DAKLOOS'..
 • H.G.WELLS
 • FBI PROFILER JOHN DOUGLASS
 • EEN TIJD OM TE STERVEN
 • EDGAR ALLAN POE
 • DE SCHREEUW VAN DE PAUW
 • DE JACHT OP DE SERIEMOORDENAAR
 • DE BIJBEL, LA BIBLIA. THE HOLY BIBLE
 • DAVID PELZER
 • CHRISTINE F.
 • BIOGRAFIE
 • 1000 ZONNEN

INDIAN-SURNAM, SO HOTBLOOD!

Mijn foto
SOY LOCO POR LA MUSICA DE MUCHISIMA ARTISTAS.., MICHAEL JACKSON MI GRAN FAVOR,. PARA SIEMPRE, DAVIDBISBAL..Y PINK FLOYD, PRINCE, REGGAE. REDHOT CHILLIPEPP. MUCHO.Y MUCHOO MAS.. SUPERMAX,MANUELCARRASCO. OROSCO. JAMESBROWN..SO MANY SO MOST 'F ..SCORPION, GREENDAY, KEANE,2PAC, ICE CUBE ICET.TRUE2DAGAME. THE GAME..WOW..EVERY KIND F MUSIC, ROBERT PALMER, BRIAN FERRY, DIRESTRAITS, MUSICA DE '60.'70.80'90...Y REGGAETON... I LOVE ALLMOST ALL KIND OF MUSIC ALSO JAZZROCK..PARLEMENT, BUT A FEW JAZZ..CANT STAND MORE THAN 3/SONGS..'OF THA..OK'' I LOVE 2READ AND WRITE, LOVE 2DANCE 'FCOURCE AND A GOOD TALK. LOVE NATURE LOVE GOD LOVE THE BIBLE. LOVE BABY'S THEY R MOST AND SWEETEST JOY IN LIFE!
Loading...

MOMMY KAT 1

Ố and ḰḚŚĴ interview part 2 of 3

O en ḰḚŚĴ interview deel 3 van 3

donderdag 30 december 2010

Links

Ggz en verslavingszorg algemeen
Kenniscentra
Dienstverlening en voorlichting
Belangenorganisaties, familieorganisaties en beroepsorganisaties
 • www.stichtingpandora.nl Stichting Pandora
 • www.ypsilon.org Ypsilon, vereniging voor familieleden van mensen met schizofrenie of een psychose
 • www.npcf.nl Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie
 • www.zorggeenmarkt.nl Samenwerkende organisaties tegen marketing in de zorg
 • www.anoiksis.nl Anoiksis, vereniging van patiënten die een of meerdere psychosen hebben gehad, schizo-affectief of schizofreen zijn
 • www.familieraden-slkf.nl Stichting landelijke koepel familieraden in de ggz
 • www.nvvp.nl NVVP, Nederlandse Vereniging voor Vrijgevestigde Psychotherapeuten
 • www.lsovd.nl LSOVD, Landelijke Stichting Ouders en Verwanten van Druggebruikers
 • www.nu91.nl Nu’91, beroepsorganisatie voor de verpleging en verzorging
 • www.fbz.nu Federatie van Beroepsorganisaties in de Zorg en daaraan gerelateerd onderwijs en onderzoek
 • www.abvakabofnv.nl ABVAKABO FNV, vakbond voor zorg, welzijn en de publieke sector
 • www.cnvpubliekezaak.nl Publieke zaak CNV, vakbond voor (semi-)publieke sector
 • www.vaktherapie.nl Federatie Vaktherapeutische Beroepen
 • www.fvggz.nl FVGGz, Federatie Verpleegkunde Geestelijke Gezondheidszorg
 • www.psynip.nl NIP, Nederland Instituut van Psychologen
 • www.nvspv.nl V&VN, Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundigen
 • www.nvvp.net NVvP, Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie
 • www.psychotherapie.nl NVP, Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie
 • www.nvrg.nl NVRG, Nederlandse Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie
 • www.vgct.nl VGCt, Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve Therapie
 • www.balansdigitaal.nl Balans, vereniging voor ouders van kinderen met leer-, ontwikkelings- en gedragstoornissen, waaronder adhd, dyslexie en pdd-nos
 • www.clientenbond.nl Cliëntenbond in de ggz
 • www.labyrint-in-perspectief.nl Stichting Labyrint~In Perspectief, voor familieleden van mensen met psychische of psychiatrische problemen
 • www.lsd.nl LSD, Landelijk Steunpunt Druggebruikers
 • www.autisme-nva.nl NVA, Nederlandse Vereniging voor Autisme
 • www.agog.nl AGOG, Stichting Anonieme Gokkers Omgeving Gokkers Nederland
 • www.sabn.nl SABN, Stichting Anorexia en Boulimia Nervosa
 • www.vmdb.nl VMDB, Vereniging voor Manisch Depressieven en Betrokkenen
 • www.stichting-wilskracht.nl Stichting voor mensen, in het bijzonder vrouwen, met geweldservaringen
 • www.stichtingborderline.nl Patiëntenorganisatie voor belangenbehartiging van mensen met een borderline persoonlijkheidsstoornis
 • www.platformggz.nl Koepel van twintig cliënten-, familie- en categorale organisaties in de geestelijke gezondheidszorg
 • www.deggzlaatzichhoren.nl Website door en voor hulpverleners om elkaar te informeren en te inspireren
 • www.psychiatrieforum.nl Forum met informatie en en lotgenotencontact voor (ex-)patiënten, familie, vrienden en hulpverleners
 • www.euthanasieindepsychiatrie.nl Over menswaardig sterven bij ondraaglijk geestelijk lijden als psychiatrisch patiënt
 • www.loc.nl LOC Zeggenschap in zorg, landelijke cliëntenorganisatie die 2.200 medezeggenschapsorganen in zorg en welzijn vertegenwoordigt
 • www.lve.nl Landelijke Vereniging van Eerstelijnspsychologen
 • www.tekeertegendeisoleer.web-log.nl Actiegroep Tekeer tegen de isoleer; tegen het gebruik van isoleercellen en dwang in de ggz
 • www.nvvmt.nl Nederlandse Vereniging voor Muziektherapie
 • www.pasnederland.nl Onafhankelijke belangenvereniging voor en door normaal- tot hoogbegaafde volwassen Personen uit het Autisme Spectrum
 • www.ikgebruik.nl Informatie voor en door dakloze harddrugsgebruikers in Amsterdam en omgeving. Doel is door preventie - en maatschappelijke participatie van daklozen-harddrugsgebruikers hun zelfredzaamheid te vergroten
Beleid en overheid
 • www.minvws.nl Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • www.azwinfo.nl Arbeidsmarktinformatie Zorg en Welzijn van Prismant
 • www.igz.nl Inspectie voor de Gezondheidszorg
 • www.rivm.nl RIVM, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
 • www.nigz.nl NIGZ, Nationaal Instituut voor Gezondheidsbevordering en Ziektepreventie
 • www.nmanet.nl Nederlandse Mededingingsautoriteit
 • www.fwg.nl Functiewaardering gezondheidszorg
 • www.dbconderhoud.nl DBC Onderhoud ontwikkelt en onderhoudt de DBC-systematiek voor de zorg en verleent service aan alle bij de DBC-systematiek betrokken partijen
Onderzoek
 • www.trimbos.nl Trimbos-instituut, landelijk kennisinstituut voor geestelijke gezondheidszorg, verslavingszorg en maatschappelijke zorg
 • www.nivel.nl Nivel, Nederlands Instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg
 • www.ivo.nl IVO, Instituut voor Onderzoek naar leefwijzen en verslaving
 • www.zonmw.nl ZonMw Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie
 • www.drugresearch.nl CVO, Centrum voor verslavingsonderzoek
 • www.rgoc.nl RGOc, Rob Giel Onderzoekcentrum
 • www.sfk.nl Stichting Farmaceutische Kengetallen
Internationaal
Diversen

Geen opmerkingen:

NOTICIAS DE DAVID BISBAL

Zoeken in deze blog

Zoeken in Catalogus Xplora Avans

B)' 'just éat 'it baby on MJ's song!!!


REINABISVAL 1996

Populaire berichten

Loading...

Totaal aantal pageviews

Loading...

Blogarchief

http://www.cduniverse.com/promo/moviehotlist.asp?style=movie

LMP 4- 6

LMP

Mijn lijst met blogs